.RU

3^ 3. ОРЕХ, JUGLANS REGIA - При него няма опасност от предозиране; при него няма опасност от пог­решна диагноза...3^ 3. ОРЕХ, JUGLANS REGIA

Високото до 30 м дърво е добре познато на всички. Многобройните мъжки и малкото на брой женски цветове са разположени на едно и също дърво и цъфтят през април-май малко преди или заедно с разлистването.

Принцип: Орехът е свързан с душевните принципи на новото начало и непри­нудеността. В отрицателно състояние на орех човек е затруднен да вземе най-после решение, понеже съзнателно или не, е обвързан с част от своята личност с решения или зависимости от миналото.

Така, както орехът е бил почитан в древността като кралско дърбо (при древните римляни той е бил посветен на бога Юпитер), и есенцията от цветовете на ореха заема особено положение между 38-те цвята на д-р Бах, понеже тя се прилага при изключителни ситуации на живота, при които назряват решаващи промени. Такива могат да бъдат например ориентирането към нова вяра, сключ­ване на ново партньорство, коренна смяна на професията, емигриране в друга страна.

Както при душевно-духовните нови начинания, орехът помага и при фази на съществени биологични промени, които също обуславят решаващи вътрешни пренагласи и освобождават съвсем нови енергийни потенциали: например при израстването на зъбите, в пубертета, при бременност, в климактериума или в крайния стадий на физическото съществуване.

Всичките големи промени се съпровождат от значителен стрес и нараснала вътрешна несигурност. В такива фази, когато човек е „още нито вън нито вътре", изпадат и стабилни характери, които обикновено точно знаят какво искат. Те стават податливи на внушенията на скептици и песимисти, връщат се към стари привички, изпадат в сантименталност, държат на конвенционални пред­стави или стари семейни традиции и по такъв начин се излагат на опасността, да се отклонят от взетото решение.

В отрицателното състояние на орех човек е седнал в лодка, която в представи­те му трябва да го отведе до другия бряг. Той вече вижда всичко оттатък, но лодката още не е напълно отвързана. Последните нишки го задържат като омагьосани в миналото, може би едно неочаквано събитие, партньорство или дори решение, което още не е осъзнато. Липсва само решаващото оттласкване от брега, заповедта на капитана за отплуване.

Д-р Бах пише за ореха: „Той е за всички онези, които са решили да направят крачка напред в живота си, да скъсат с остарели схващания да оставят зад себе си стари граници и ограничения и да започнат съвсем отначало". Тази раздяла със старите връзки, мисли и чувства е винаги болезнена и често се отразява и на тялото.

Състоянието на орех често е преходно. За съжаление, истинските характери от типа на ореха се срещат рядко. Ако все пак съществуват, те винаги имат нещо пионерско в себе си и често са първите борци за определени мисли и идеи. Това са хора, които откриват нови духовни болести. Те имат точно определени цели в живота и при тяхното осъществяване действат по-скоро неконвенционално. Тяхната откритост, натискът отстрани и естествената съпротива на „инер­тната маса" могат временно да ги разколебаят, да ги накарат да се поддадат на конвенционалните си съвременници към връщане назад и да се отклонят от своя собствен път.

Те могат да изпълнят своята мисия само ако духовно са напълно необвързани. Затова те трябва да отхвърлят всичко онова, което може да ги обвърже. Орехът им дава необходимата подкрепа и устойчивост за това.

Доколкото при отрицателното състояние на орех може да се говори за заблуждение на личността, то се крие в преходната колебливост и забавената реакция спрямо импулсите на Висшето Аз. Всъщност, човекът е отворен за вътрешните си импулси, но се оставя лесно да бъде отклонен, вместо напълно да се подчини на водещото начало на своето Висше Аз. Той временно се ориентира все още към други личности и идеи, вместо да се отдаде само на задачата, която му поставя собствената му душа.

Причините за това често се крият в предишни форми на съществуване; това могат да бъдат връзки на кармата, които още не са разпознати, предишни неправилни решения, които на подсъзнателно ниво влияят аутосугестивно. Затова д-р Бах означава ореха като цвят, който „помага за премахване на омагьосване­то".

Енергията на ореха хвърля мост между тези нива и установява връзка между съдбоносните процеси пред и зад завесата; тя помага за окончателното освобождаване от сенките и веригите на миналото.

В положителното състояние на орех човекът вътрешно е напълно свободен и може да отплува към нови хоризонти. Той върви напред към осъществяване на задачата на своя живот, независим от външните обстоятелства и мненията на другите. Самият д-р Едуард Бах е пример за положително състояние на орех. През последните години на живота си той се отказва от всичко постигнато: обществено: признание, икономическа осигуреност, традициите на научната медицина, цялото професионално минало, за да се посвети, осмиван от предишните си колеги, при трудни финансови ситуации, на своето вътрешно призвание.

Тук искаме да посочим някои примери от ежедневната практика, при които орехът може да помогне, дори при твърде напреднали изменения, като се прилага както е обичайно в комбинация с други специфични за характера есенции от цветове: При навлизане в пенсионна възраст; при доброволно постъпване в старчески дом; след получаване на удар или при други заболявания, при които животът коренно се променя; при започване на работа в съвършено непривична за личност­та среда; след провеждане на психотерапия с разкриване на напълно нови страни на личността, което води до нови вътрешни решения; при развод - физическото разделяне е вече осъществено, но все още има свързващи нишки и отрицателните мисли могат да оказват въздействие.

Есенцията от цвета на ореха се взима и от някои лечители за собствена защита срещу енергийното излъчване на техните пациенти. Освен това тя се прилага за енергийно задържане на хомеопатичното лечение, а също така и като подпомага­що лечение на наркоманите. Орехът действа стабилизиращо и при резултатите от мануалното лечение на гръбначния стълб и при смущения в израстването на зъбите.

Необходимо е да се посочат различията в повлияването на колебливостта при различните цветове по д-р Бах:

Червен кантарион: повлиява се поради слабост на собствената воля.

Цератостигма: повлиява се поради неувереност в собствената преценка.

Хрущялка: повлиява се поради тотална липса на душевна целенасоченост; хората от този тип се колебаят енергийно насам и нататък.

Овсига: повлиява се поради неяснота относно собствените намере­ния.

Нокът: повлиява се, понеже съзнанието се намира повече в миналото.

Повет: повлиява се, понеже съзнанието се намира предимно във фантастични­те светове.

Орех: повлиява се поради повишена чувствителност и колебливост във важни фази на ново начало в живота.

^ Орех - ключови симптоми

Несигурност, податливост на влияния и колебливост във фазите на ново начало в живота. „Цветът, който осигурява прехода".

Симптоми в блокирано състояние.

Човекът в това състояние има ясни цели в живота и знае точно какво иска, но има в момента затруднения да остане верен на себе си. Обикновено е много самостоятелен, но временно може да стане колеблив поради семейни съображения, обществена обвързаност, сантиментални спомени или мнението на скептично настроени личности. Взел е важно решение за живота си, липсва само последната крачка за осъществяването му. Би искал да остави зад гърба си всички ограничения и въздействия, но това не му се отдава напълно. При жизненоважни решения трудно се освобождава от влиянието на силни и впечатляващи личности: учител, партньор, други примери за подражание. Поради неочаквано външно събитие е принуден да преосмисли изцяло плана си за живота. Осъществяват се решаващи промени в живота: смяна на професията развод, пенсиониране, преместване в друг град, постъпване в старчески дом и т.н. Предстоят решаващи фази на биологическа промяна: менопауза, бременност, пубертет, растеж на зъби, болест в краен стадий. Желае вътрешно да бъде наясно с промените. Въпреки решението си, по неизвестни причини все още не може да скъса с някаква стара привичка. Партньорството е прекратено, но въпреки разделянето чувства все още въздейс­твието на партньора.

^ Потенциал в трансформирано състояние

Пионер, който остава верен на себе си. Преследва неотклонно целта си в живота, въпреки всички препятствия и въпреки мнението на другите. Приема новото непринудено и открито. Вижда закономерността, която се крие зад измененията. Нечувствителен е спрямо външни влияния и е отворен за вътрешните импулси. Най-после може да се освободи от сенките на миналото.

^ Подпомагащи препоръки за състоянието на орех

Във фазите на съществени промени в живота да спи достатъчно, да се храни разумно. Да избягва всички странични фактори, които биха могли да засилят несигурността на личността. Да медитира в коронната чакра. Да размишлява върху принципите и действията на велики майстори; да чете И-Дзин.

Мисли за положителна настройка: „следвам само вътрешните си импулси", „отминавам всички ограничения, които ми пречат в осъществяването на моята цел в живота", „ще издържа", „разрушителните влияния не ме засягат".
^ 34. БЛАТНА ПЕРУШИНКА, HOTTONIA PALUSTRIS

Блатната перушина е блатно и водно растение от семейството на игликовите и цъфти през май – юни. Бледолилавите цветове с жълт център са разположени спираловидно около голото стъбло. Подобни­те на пера листа се намират под водната повърхност.

Принцип: Блатната перушина е във връзка с душевните качества на смирени­ето и мъдростта. В отрицателно състояние на блатна перушина човек не проявява характерната за този тип мъдрост, а се оттегля с резервирана гор­дост.

При водната перушина имаме случай на, до голяма степен, трансформирано енергийно състояние. Отрицателните черти на блатната перушина се проявяват почти едновременно с положителните и представляват временни отклоне­ния.

Външната форма на блатната перушина отразява добре нейната Вътрешна енергия: нежна, но изправена. А устойчивостта на растението се дължи на силно разклонените листа, които остават под повърхността на водата.

Хората с подчертани качества на блатна перушина обикновено владеят добре своята високоразвита личност. Те излъчват ненатрапващо се превъзходство и независимост. Често те изглеждат в очите на околните недостъпни и неуязвими. Хората с чертите на блатната перушина се различават от другите. Като благородна сиамска котка те се движат с достойнство по своя собствен път. Кой не си е помислял при вида на такива същества: „такъв бих искал да бъда". Но въпреки своите способности и индивидуалност, тези характери имат и специфич­ни затруднения:

Ето например уважаваната учителка по йога. Въпреки своята независимост и превъзходство тя се чувства понякога изолирана от своите близки. В такива дни й е трудно да слезе от вътрешния пиедестал, на който са я издигнали нейните ученици, и да разговаря непринудено с тях. Понеже преливащият от чувства приятелски тон е непривичен за нея, а благосклонността й блика предимно от духовни извори, тя понякога не може да намери подход и предпочита да остане сдържана.

Въпреки, че хората трудно пробиват защитната стена на тези характери, те търсят съветите на личностите от типа на блатната перушина и често изливат пред тях интимните си проблеми.

Ако енергийното натоварване от чужди по същността си хора стане прекалено голямо, може внезапно да се случи така, че характерите от типа на блатната перушина да сметнат, че са наистина нещо особено и да се поддадат на заложени­те в тях гордост и надменност. Те се оттеглят в бронираната си черупка и там никой не трябва да ги безпокои. Така, както самите те по принцип не се бъркат в работите на другите, те отхвърлят намесата и при себе си, дори когато са болни. Те предпочитат да се справят сами със своите проблеми. По този начин те блокират много енергия, което в течение на времето води до напрежения и втвърдявания в гърба, тила и ставите.

Хората със силно подчертани качества на блатна перушина са особено ценени като председатели и ръководители, не само заради съвестната им работа, но преди всичко заради способността им да остават всред бушуващите емоции на сътрудниците обективни и спокойни като скала. Те почти винаги остават над дребнавостите и работят тактично и спокойно на заден план. Единственото, което им тежи, е взимането на твърди решения, имайки предвид интересите на всички участници. Ръководителят от този тип никога няма да принуди служителя за нещо, за разлика от типа на лозата. Но ако подчиненият му систематически не отговаря на представите му, той вътрешно се отдръпва от него.

Когато човек в отрицателно състояние на блатна перушина твърде дълго се крие зад своята защитна броня, той страда от това, защото се изолира от живия обмен на енергия, без който не може да живее дори и най-самостоятелната личност. Отношенията между него и околните се втърдяват. Личността в този момент по погрешка се е отклонила от водачеството на своето Висше Аз и не иска да разбере, че нейното превъзходство и изключителност същевременно я задължавават.

Вместо да се разграничава от другите хора, личността от типа на блатната перушина трябва чрез съзнателен или несъзнателен обмен на енергия да препредава на околните своите качества и чрез своето превъзходство да ги вдъхновява.

Това даване на пример е една изпъкваща черта на хората в положително състояние на блатна перушина. Такива хора представляват за околните остров на спокойствие, мир и сигурност. С предразполагащ чар и вътрешно достойнство те овладяват житейските ситуации.

От този тип са често учителите и лечителите от различни системи. Когато понякога лечителят загуби контакт с пациентите си или внезапно изпита желание да се изолира напълно от света, се препоръчва взимането на есенция от блатна перушина.

^ Блатна перушина - ключови симптоми

Временно: Вътрешна резервираност, горда изолация, подчертано чувство за превъзходство. Симптоми в блокирано състояние

Те се появяват винаги във връзка с трансформирания потенциал. Поради своето превъзходство човекът в това състояние се чувства понякога изолиран. Действа понякога снизходително или гордо. Не търпи чужда намеса в личните му работи. Решава сам всичките си проблеми, без да занимава другите с тях. Понеже устано­вява вътрешна дистанция, се възприема от околните като високомерен, надменен и арогантен. Трудно му е да се държи непринудено с хората. Желае да слезе от своя вътрешен пиедестал, но не знае как. Понякога не знае докъде трябва да стигне в дадено положение и, ако не е сигурен, се оттегля. Желае да се изолира от всичко: „моя дом е моята крепост". За другите е трудно да преодолеят вътрешната му защитна преграда и да влезнат в истински контакт с него. Избягва емоционална­та размяна на мнения, понеже го изтощава. Търсен съветник, понякога и изповед­ник. Не съумява да се отпусне и разтовари достатъчно. Плаче рядко, стреми се към вътрешна сдържаност.

^ Потенциал в трансформирано състояние

Сърдечен, спокоен, тактично сдържан. Вътрешно независим, уравновесен. Спо­собен, компетентен, често превъзхожда другите. Има добро самочувствие, позна­ва способностите си. Справя се добре сам, обича да остава сам със себе си. Общо взето е уредил добре живота си. Движи се тихо и ненатрапливо, често говори тихо, учтиво и проникновено. Толерантно отношение към другите: „живее и оставя да живеят". Не би се намесил никога, дори да е на съвсем различно мнение. Издига се обикновено над дребнавостите, „скала в морето". Работи сигурно и съвестно, предпочита да е на заден план. За другите е пример на уравновесен и вътрешно независим човек. Действа скромно, с обич и мъдрост. Създава около себе си атмосфера на спокойствие, сигурност и търпимост.

^ Подпомагащи препоръки за състоянието на блатна перушина

Да се упражнява в установяване на контакт с Висшето Аз на всеки човек, с който има връзка. Да се занимава с любими дейности, свързани със земята.

Мисли за положителна настройка: „участвам и ще участвам", „нуждая се от света и той се нуждае от мене", „открит съм за другите", „действам с любов, смирение и мъдрост".


^ 35. КОНСКИ КЕСТЕН, AESCULUS HIPPOCASTANUM

Цъфти 3 края на май или началото на юни. Горните цветове на дървото са обикновено мъжки, а долните - женски. Цветовете са бяло-жълти, по-късно с червеникави петна.

Принцип: Конският кестен е свързан с душевните качества на душевно спокойствие и анализ. В отрицателното състоя-ние на конски кестен човек е жертва на криворазбрани, неподходящи разбирания.

Почти всеки познава това състояние: човек е имал неприятности в службата, но след двучасови разгорещени разисквания всичко изглежда задоволително. Вечер­та той лежи във ваната, за да се отпусне, но в главата му разискванията продължават, хрумва му какво още е могъл дакаже. Отново и отново продължава защитата пред несъществуващ управителен съвет, чуват се язвителните забележки на търговските партньори, за които той бе имал толкова високо мнение. Такова разочарование. Дали трябва да се откаже? А какво ще стане с новата голяма поръчка? Сега няма повече да мисли за това, утре сутринта ще прехвърли всичко отново през главата си, а сега бързо в леглото и да заспива. Но сънят не идва и неспирният бяг на мислите започва отново, със същите доводи и възражения...

Хората с изразени качества на конски кестен често попадат в това състояние. Много от тях така са свикнали с този диалог, че го приемат за нормално състояние.

В отрицателното състояние на кестен човек е жертва на изключителната сила на личността си, която взема връх над всички останали нива. Някои хора, които се нуждаят от конски кестен, усещат главата си като напълно отделена от тях енергийна единица.

„В мислите си аз се движа като мишка във въртящо се колело и не мога да направя нито крачка напред", казва един гимназист в състояние на конски кестен. „Мис­лите ми са като щурец в ухото, те просто не искат да оставят главата ми на спокойствие". „Наскоро щях да се сблъскам с уличен стълб, унесен в мислите си". „Глабата ми така бръмчи от вътрешно дърдорене, че просто нямам вече ясна мисъл в бюрото". - Това са типични изказвания на хора в отрицателно състояние на конски кестен.

Не малко от тях се оплакват от хронични болки в предната част на главата, особено в областта на очите. Те често заспиват трудно или се събуждат много рано, събудени от мислите си. Силното душевно напрежение често личи по израза на лицето. Хората в това състояние често дъвчат несъзнателно, подобно на състоянието при върбинката.

Отрицателното състояние на конски кестен вероятно се дължи на несъвършеното протичане на селекционния процес на душевно-духовно ниво. Личността не е изработила достатъчни механизми за подбор на мисловните импулси. Тя възпри­ема всичко, което възниква и - изправена пред потоп от мисловни импулси - не може да ги подреди. Те се трупат като бележки и книжа върху неподредено бюро, които скриват истински важните дела. Човекът пред бюрото е толкова раздразнен, че не успява да въведе ред, не може да отдели същественото от маловажното.

Отделянето на душата от водачеството на нейното Висше Аз при отрицател­ното състояние на конски кестен се проявява с егоцентризъм и духовно обсебване. Лишена от висшестоящия жизнен принцип, личността изразходва твърде много духовна енергия, нещо не разбира, нещо сбърква, тръгва по погрешни пътища и става жертва на идващи от околните импулси, които са непривични за нейното душевно програмиране. Когато се подчини отново на своето Висше Аз, личността автоматично започва да разпределя и подрежда всички импулси по най-целесъоб­разен начин. Тя отстранява всички смущаващи чужди схващания, които не си схождат с нейната душевна програма.

В положителното състояние на конски кестен личността пропуска край себе си чуждите мисловни импулси без ни най-малко да се повлияе от тях. Нейното душевно състояние се доминира от мир и спокойствие. Състоянието й е като бистро езеро, от което изплуват сами точните отговори и решения. Силата на духовното ниво се използва конструктивно.

Необходимо е да се посочат различията в чувството за мисловно натоварване в състоянията на обикновен габър, едногодишна хрущялка и цвят от конски кестен:

Обикновен габър: Главата тежи, човек се чувства духовно претоварен; на преден план стои инертността.

Едногодишна хрущялка: Човек се колебае в мислите си между две възможности, както скача скакалецът; на преден план стои нерешителността.

Конски кестен: Мисловният апарат е превъзбуден; мислите се въртят непрекъснато; човек се чувства вътрешно обречен.

^ Конски кестен - ключови симптоми

Определени мисли се въртят непрекъснато в главата, не може да се освободи от тях, води разговори и диалози вътре в себе си.

^ Симптоми в блокирано състояние

Нежелани мисли или образи се трупат непрекъснато в съзнанието и човек не може да се освободи от тях. Даден проблем или събитие не го оставят на мира и отравят настроението му. Непрекъснато мисли, „какво е трябвало да каже" или „какво би трябвало да каже". Прилича на грамофонна плоча, която прескача и повтаря все едно и също. В мислите си тъпче на едно място, чувства се като мишка, която бяга в затворен кръг. Разпокъсани мисли, главата регистрира като ехо всичко чуто. Обработва вътрешно едни и същи проблеми, без да стигне до някакво решение. Вътрешна свръхактивност на мисловния апарат, поради което в ежедневната работа е неконцентриран, например не чува когато го заговорят. Поради измъчващия го мисловен поток заспива трудно и се буди много рано. Вътрешното му напрежение се изразява често със скърцане със зъби, дъвчене, чувство за напрежение в челото и очите.

^ Потенциал в трансформирано състояние

Уравновесено състояние на духа, в главата цари мир и спокойствие. Вътрешно­то спокойствие осигурява решението на всеки проблем. Работи конструктивно със силата на мисълта си.

^ Подпомагащи препоръки за състоянието на конски кестен

Да размишлява на тема „силата на мисълта". Да отстранява нежеланите мисли чрез образни представи: потапяне във вода, изгаряне в огън, затрупване със сняг, откарване с влак и т.н. Да прави дихателни и йога упражнения, които хармонизират енергийната система.

^ Мисли за положителна настройка: „изпълва ме спокойствие", „всичко се развива последователно", „търсеното решение възниква от само себе си у мене", „отстра­нявам всички чужди и неподходящи схващания".


^ 36. КЛОНЕСТА ОВСИГА, BROMUS RAMOSUS

Широко разпространено растение с височина 60-120 см, подобно на овес. Среща се във влажни гори, гъсти храсталаци и канавки. Двупо­ловите цветове се крият в плевиците.

Принцип: Клонестата овсига е свързана с душевните качества на призванието и целеустремеността. В отрицателното състояние на овсига човек не знае за какво е призван и затова се чувства вътрешно празен и неудовлетворен.

Типичните характери от типа на клонестата овсига се проявяват още в юношеската възраст. В повечето случаи те са многостранно надарени и не е необходимо много да се напрягат, за да постигнат нещо. Лесно постигат предначертаното. Въпреки това те са честолюбиви и биха искали да постигнат нещо изключително. Но те имат само слаба представа за това, кое всъщност е изклю­чителното. Едновременно с това хората от този тип желаят да се наслаждават на живота и то по-скоро по неконвенционален начин. Те не искат да плуват по течението, а се опитват сами да управляват кораба на живота си. Само името на пристанището още не им е известно. Затова характерите от типа на овсигата трудно намират мястото си в обществото. Може да им се случи, поради непостоянството на духа им, да попаднат в кръгове, които не отговарят на тяхното духовно ниво, което създава допълнителна празнота у тях.

Животът предлага непрекъснато нови възможности на хората от типа на овсигата. Те имат много начинания, упражняват често много професии, почти винаги с успех, но им липсва винаги последната сигурност, за да се определят точно и завинаги в една насока. Получава се точно обратното. След известно време, започнатата с голяма радост дейност става безинтересна и колегите се квалифицират като скучни. Така човек сам разрушава онова, което е изградил, за да се залови със следващата възможност, която този път вече трябва да донесе голямото удовлетворение.

Ако тези черти ни са чужди, бихме могли да помислим, че това състояние на творчески кипеж е твърде стимулиращо, но всъщност това не е така и хората от този тип чувстват вътрешно, как въпреки всичките им дарби и активност, животът се изплъзва край тях. Требожи ги, че никога не могат от сърце да кажат „да” и никога не могат действително да се зарадват на плодовете на своята дейност.

Хората от типа на клонестата овсига са душевно вечните ергени. Те винаги търсят и никога не достигат до целта. В действителност отрицателното състояние на овсига може да се разглежда и като удължен душевен пубертет. Човек има много идеи, много представи и желания, разпилява много енергия във всички посоки, вместо да се насочи към една единствена цел под водачеството на своето Висше Аз.

Заблудата при това състояние се крие в твърде голямата своеобразност и егоцентричност на личността, която сляпо търси своите цели във външния свят, вместо да разбере, че трябва да последва своето Висше Аз, за да намери вътре в себе си отдавна взетото решение.

Хората в това състояние трябва да се научат да живеят по-дълбоко, отколко­то широко. Тогава те ще установят, че животът не става по-скучен, както са се страхували, а предлага неподозирани нови преживявания. Освен това те винаги трябва вътрешно да си поставят въпроса „защо?" при всяко взимане на решение. Защото трябва да разберат, че не е важно дали ще бъде „изключително", а „правилно" за даденото положение, и то колкото е възможно по-добре и по-цялостно, понеже всяка дейност е част от по-висше смислено явление. Те трябва да знаят, че техните многостранни дарби се използват на по-висше ниво и трябва да потърсят вътрешното си ръководство.

Когато хората взимат есенция от овсига, те чувстват, как стават вътрешно по-спокойни, по-прозорливи и по-сигурни. Постепенно те разбират към какво всъщност се стремят и действат повече интуитивно, отколкото импулсивно. Разностранните им възможности се насочват в една генерална линия, подчиня­ват се на превъзхождаща цел и не се отклоняват по примамливи нови възможности. Животът остава разнообразен, но едновременно с това носи удовлетворение и щастие.

Освен джелът, също и клонестата овсига служи за даване на начален тласък при лечение, при което досегашната комбинация от цветове не е дала резултат или са прилагани твърде много различни цветове.

Но състоянието на овсига често пъти е трайно и може да се проследи назад до детството. Типичните деца от този тип рядко се задържат в определен кръг, те са всякъде и никъде, но никога не се присъединяват напълно. Понякога състояни­ето се причинява от родители, които са много властни и отнемат на детето самостоятелните решения, с което затрудняват неговото развитие.

Овсигата често е показана при взимане на професионални решения и при преходната възраст на мъжа. Според опита на някои практици, хората в отрицателно състояние на овсига са имали понякога затруднения в сексуалната сфера. Много от тях са показали склонност и към прехранване.

Необходимо е да се прави разлика между нерешителността при едногодишна хрущялка и при клонеста овсига:

Едногодишна хрущялка: колебание между две възможности.

Клонеста овсига: разполага с толкова много възможности, че не може да се спре дори само на две от тях.

^ Клонеста обсига - ключови симптоми

Неопределеност на целите, неудовлетвореност понеже не може да намери цел в живота.

Симптоми в блокирано състояние

Има неясни представи за целите, не може да определи посоката си в живота. Това води до неудовлетвореност, чувство за празнота или скука. Човекът в това състояние е честолюбив и желае да постигне нещо изключително, но не знае точно какво. Въпреки многото възможности няма наклонност към определена професия, а тази безтегловност го прави колеблив. Трупат се все по-нови и нови проекти. Потиснат е, защото при него нещата не са така ясни, както при много други хора. Притежава разностранни дарби, пробва много неща, но нищо не му донася истин­ско удовлетворение. Талантите и способностите му остават неоползотворени напълно. Вътрешно не се определя и затова несъзнателно попада във все по-незадоволяващи положения. Разпръсква силите си. Живее в неподходящи професи­онални и лични отношения.

^ Потенциал в трансформирано състояние

Способен е да оцени своите възможности и да ги разгърне напълно. В многостранните си дарби може да следва единна линия към висша цел и да довежда всяко дело до успешен край. Има ясни представи и амбиции и нищо не може да го отклони от тях. Способен е да прави много неща добре, а при необходимост и да упражнява успешно няколко професии едновременно.

^ Подпомагащи препоръки при състояние на клонеста овсига

Да започне да подчинява живота си на по-висша духовна цел. Да се обърне за помощ към духовната си същност. Да определи стойностите за различните интереси и да ги осъществява - някои като хоби, други като професия. По-добре да определя по-дълъг срок за изпълнение, но да довежда всичко до успешен край.

^ Мисли за положителна настройка: „следвам вътрешно определената от мен посока на живота", „оставям се да ме водят", „предвиждам нещата и избирам подходящите за мене възможности",„поставям дарбите си в услуга на по-висшето начало".


^ 37. ШИПКА, ROSA CANINA

Широко разпространен храст по слънчеви окрайнини на горите, полета и каменисти склонове. Белите, светлорозови и тъмнорозови цветове цъфтят между юни и август поединично или в групи по три.

Принцип: Шипката е свързана с душевните потенциали на предаността и вътрешната мотива-ция. В отрицателното състояние на шипка принципът на предаността е разбран погрешно и се изживява отрицателно.

Вместо да живее с радост и да се отдаде па задачата в рамките на висшето единство, човекът в отрицателно състояние на шипка възприема поведениеотрицателно очакване. Това недоразумение произлиза често от първите дни на живота или идва от предишни форми на съществуване. То обуславя цялостно потискане на собствената инициатива, апатичен отказ спрямо вътрешния и външен живот.

Кърмачето, което часове наред плаче за майка си, накрая губи надежда, че тя ще се върне и ще утоли глада му. То се предава на съдбата си с чувството на изоставеност и безнадеждност. Интересът към живота се загубва и остава само едно вегетиране без енергия.

Хората, които се нуждаят от шипка, често изглеждат доста зле, като растения, които вехнат. Те отдавна вече са преминали през депресията, капитулирали са и са се примирили със съдбата си. Те вярват, че обстоятелствата около тях не могат да се променят - тяхното хронично заболяване, несполучливият им брак или незадоволителната професия. Изобщо не вярват, че за тях нещо може да се промени. „Това е семейна черта!", „трябва някак да живея с това!", „за мене всичко вече е отминало!".'Подобни изявления не могат да се възпри­емат от околните им, понеже обстоятелствата никак не са толкова отри­цателни.

Хората в отрицателно състояние на шипка са досадни, но създаващи напрежение партньори, защото тяхната потиснатост и безучастност дейс­тват угнетяващо върху всички околни. Някои лечители означават състоянието на шипка като „душевна анемия", понеже личността не е в състояние да приеме и трансформира в себе си космическата жизнена енергия.

Не винаги отрицателното състояние на шипка е така явно, както беше описано по-горе. Ако то протича на по-скрити нива, може да се прояви под формата на компенсаторна свръхактивност, каквато понякога наблюдаваме при така наречените преуспяващи мениджъри.

Човекът, който взима есенция от шипка, чувства постепенното събужда­не на жизнените сили в себе си и започва нов живот. Освободен от потисна­тостта си, той придобива все повече вкус към живота.

Шипката се прилага продължително време, но се е оказала полезна и при кратковременни състояния, на понижена енергия, например по време на психотерапия, при отслабване на жизнените сили поради твърде голямо сексуално изразходване, както и след усилена работа по изграждане на собст­вената личност.

Ето й разликата в безнадеждността при състоянията на шипка и евро­пейски улекс:

Шипка: живее в парализирано безразличие, не се надява на нищо, пълна пасивност.

Улекс: имал е надежди, но сега е отчаян, защото смята че напълно ги е загубил. Вътрешно е малко по-активен отколкото при шипката.

Необходимо е да се прави разлика между примирението в състояние на кестен и шипка:

Ядлив кестен: смята, че е достигнал границите на издръжливостта си и стои непосредствено пред границата на отчаянието, но все още не се е предал.

Шипка: примирил се е с това, че е преминал границата. Вътрешно се е предал частично или изцяло. По-пасивен, отколкото при кестена.

^ Шипка - ключови симптоми

Безучастие, потиснатост, примирение, вътрешно капитулиране.

Симптоми в блокирано състояние

Предава се вътрешно, въпреки че външните обстоятелства не са толкова безнадеждни или отрицателни. Пълна загуба на радост от живота и на вътрешен подтик, поради неосъзнати отрицателни преценки. Не прави нищо, за да промени живота си в положителна насока. Примирява се със съдбата си, приема я такава, каквато е, например несполучлив брак, незадоволителна професия, хронично заболяване и т.н. Вярва, че е наследствено обременен. Чувство на тъга, постоянна досада, равнодушие и вътрешна празнота. Не се оплаква, защото приема състоянието си за нормално. Огппуснатост, пълна липса на енергия, вегетиране. Говори с безизразен глас.

^ Потенциал в трансформирано състояние

Всеки ден изпитва нов интерес към живота. Изпълнява ежедневните си задължения без чувство на досада. Следва с радост своите вътрешни жизнени интереси. Живее с чувството за вътрешна свобода и гъвкавост.

^ Подпомагащи препоръки за състоянието на шипка

Да разбере, че трябба съзнателно и решително да промени своята отрицателна душевна нагласа. Да проведе психотерапия със символична работа. Да упражнява физически хобита, при които трябва да се реагира гъвкаво и да се импровизира.

^ Мисли за положителна настройка:

„Мога да постигна всичко, което желая от живота".

„Чувствам, че животът ми става все по-хубав и по-интересен".

„Включвам се изцяло в живота".

„Разработвам нови, положителни програми за живота".


23-analiz-mikrookruzheniya-oao-teploizolyaciya-analiz-vneshnej-sredi-organizacii.html
23-analiz-rezultativnosti-sushestvuyushej-strategii-predpriyatiya-proekta.html
23-analiz-rezultatov-obsledovaniya-literatura-66-str.html
23-analiz-vneshnej-sredi-oao-mcenskij-litejnij-zavod-upravlenie-personalom-zhiznenno-obuslovlennaya-strategicheskaya.html
23-aprelya-konev-i-s-sorok-pyatij.html
23-aprelya-v-sibirskom-federalnom-universitete-vpervie-proshyol-totalnij-diktant-obzor-krasnoyarskih-smi-c-18-po-24-aprelya-2011-goda.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-nahodku-postavleno-medicinskoe-oborudovanie-na-17-mln-rublej.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razvitie-agropromishlennogo-kompleksa-strani.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vkachestve-osnovnogo-kriteriya-opredeleniya-tipa-yazika-gumboldt-beret-tezis-o-vzaimnom-pravilnom-i-energichnom-proniknovenii-zvukovoj-i-idejnoj-formi-drug-drugom.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhurnala-izvestiya-spbgetu-leti.html
 • holiday.bystrickaya.ru/moskovskij-vokzal-term-1-stranica-2.html
 • writing.bystrickaya.ru/ffhs-opublikovala-novij-rejting-futbolnih-komand-propaganda-sporta-i-realizaciya-federalnoj-celevoj-programmi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravitelstve-moskvi-po-rezultatam-publichnih-slushanij-po-proektu-aktualizirovannij-generalnij-plan-goroda-moskvi-na-period-do-2025-goda-stranica-16.html
 • education.bystrickaya.ru/2-soderzhanie-i-sushnost-problem-reshaemih-programmoj-respublikanskaya-celevaya-programma-programma-energosberezheniya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-v-belokon-otv-redaktor-v-v-zhukov-n-v-izotova-a-i-narezhnij-a-t-ushak-a-m-yurkov.html
 • knigi.bystrickaya.ru/resocializaciya-osuzhdennih-v-penitenciarnih-uchrezhdeniyah-frg-stranica-9.html
 • testyi.bystrickaya.ru/agronerksptk-keshen-subektlern-arizdarin-kepldendru-men-satandiru-shebernde-subsidiyalau-memlekettk-krsetletn-izmet-standarti.html
 • turn.bystrickaya.ru/pamukkale-turciya-odin-iz-lyubimih-russkimi-puteshestvennikami-ugolkov-dlya-otdiha-zemlya-roskoshnoj-prirodi-chistejshih.html
 • abstract.bystrickaya.ru/24yuridicheskie-administrativnie-i-tehnicheskie-ogranicheniya-programma-evropejskogo-soobshestva-traseka-dlya-stran-uchastnic.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozhenie-sejchas-pered-vami-polnij-avtorskij-tekst-knigi.html
 • tasks.bystrickaya.ru/13-noyabrya-2008-g-09-00-po-moskovskomu-vremeni.html
 • thesis.bystrickaya.ru/processi-globalizacii-i-izmenenie-mesta-i-roli-nacionalnogo-gosudarstva-i-grazhdanskogo-obshestva-tochka-zreniya-m-kastelsa.html
 • letter.bystrickaya.ru/multimedijnij-uchebno-metodicheskij-komplekt-novogo-pokoleniya-umk-np-dlya-podgotovki-magistrov-i-aspirantov-po-napravleniyu-funkcionalnie-nanomateriali-dlya-energetiki.html
 • universitet.bystrickaya.ru/terminologicheskij-slovar-uchebno-prakticheskoe-posobie-dlya-distancionnogo-obucheniya-studentov-vseh-specialnostej-karaganda-2001.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-russkij-yazik-v-professionalnom-obshenii-dlya-vseh-specialnostej-moskva-2008.html
 • notebook.bystrickaya.ru/informaciya-ob-uspevaemosti-uchashihsya-1-10-h-klassov-za-2008-2009-uchebnij-god-otchet-podgotovlen-municipalnim-obsheobrazovatelnim-uchrezhdeniem.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/literaturno-hudozhestvennij-zhurnal-redakcionnij-sovet-elizaveta-danilova-mihail-lubockij-mihail-mullin-vladimir-vardugin-evgenij-grachyov-galina-murenina-saratov-stranica-8.html
 • occupation.bystrickaya.ru/neastafeva-ya-a-vagramenko-akademiya-informatizacii-obrazovaniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obrabotka-i-interpretaciya-rezultatov-prihozhan-a-m-tolstih-n-n-psihologiya-sirotstva.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-v-mayakovskij-skazka-o-pete-tolstom-rebenke-i-o-sime-kotorij-tonkij.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-direktora-mou-gimnaziya-5-ob-ispolzovanii-sredstv-poluchennih-iz-federalnogo-byudzheta-po-kpmo-analiz-o-vipolnenii-osnovnih-etapov-programmi-razvitiya-gimnazii.html
 • tests.bystrickaya.ru/marketing-statistika-stranica-3.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebno-metodicheskij-kompleks-marketing-udk-bbk-m-rekomendovano-k-izdaniyu-uchebno-metodicheskim-sovetom.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/92-uchet-materialnih-zapasov-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-uchet-v-kommercheskom-banke-uchebnoe-posobie.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primer-2-glava-i-differenciaciya-obucheniya-informatike-.html
 • lesson.bystrickaya.ru/menedzhment-yaponii.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/poslanie-generalnogo-direktora-yunesko-g-na-koitiro-macuuri-po-sluchayu-mezhdunarodnogo-dnya-gramotnosti.html
 • doklad.bystrickaya.ru/ufimskaya-gosudarstvennaya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zakonodatelstvo-stranica-6.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/itogi-shkolnogo-tura-olimpiadi-publichnij-doklad.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rasporyazhenie-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-zaigraevskij-rajon-respubliki-buryatiya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.